Current Status
Not Enrolled
Price
1,399,000
Get Started

Về khóa học

Đây là khóa học được mình đúc kết từ chính kinh nghiệm xây kênh của bản thân, đi từ một người ghét TikTok và rất sợ làm content dạng video đến một creator có kênh tăng trưởng tốt và có nguồn thu nhập ổn định từ việc làm affiliate trên TikTok.

Bạn sẽ học về

Khóa học này phù hợp với

Scroll to Top