Give-away

Giveaway tài liệu Phỏng vấn và viết CV – Cover Letter

Có một điều này mình đã quan sát và nhận thấy trong quá trình mình tìm nhân sự, đó là nhiều bạn đang làm chính mình mờ nhạt đi trong CV. Tức là thực tế bạn có nhiều khả năng, nhiều năng lực, đảm nhiệm được nhiều công việc… nhưng lại chưa thể hiện được …

Giveaway tài liệu Phỏng vấn và viết CV – Cover Letter Read More »

[GIVE AWAY] Tài liệu hướng dẫn viết Resumé và Cover Letter của Havard Extension School

Có một điều này mình đã quan sát và nhận thấy trong quá trình mình tìm nhân sự, đó là nhiều bạn đang làm chính mình mờ nhạt đi trong CV. Tức là thực tế bạn có nhiều khả năng, nhiều năng lực, đảm nhiệm được nhiều công việc… nhưng lại chưa thể hiện được …

[GIVE AWAY] Tài liệu hướng dẫn viết Resumé và Cover Letter của Havard Extension School Read More »

Shopping Cart
  • Your cart is empty.
Scroll to Top